Dankbaar kijken het Shaare Zedek Koor en de medewerkenden terug op ons concert van afgelopen zaterdag “75 jaar Israël”!
Een gevulde kerk, geweldige musici en een hele mooie opbrengst voor het Shaare Zedek Ziekenhuis, ruim € 3900,-!!
Wij bedanken al onze sponsors, alle gulle gevers en alle medewerkenden aan deze bijzondere avond.
Bovenal dank aan Hem, Die ons dit gegeven heeft! Soli Deo Gloria!
Alle foto’s zijn van fotograaf Leen Gerritsen.