Per 1 januari 2022 is Mark Brandwijk benoemd als nieuwe dirigent van Christelijk Gemengd Koor ‘Cantate Deo’ in Amersfoort.

Lees meer